Arms
 
 
433210, . , . , . 2
.: (84246) 2-31-81
karsunskiy.uln@sudrf.ru
433210, . , . , . 2.: (84246) 2-31-81karsunskiy.uln@sudrf.ru
433210, . , . , . 2.: (84246) 2-31-81karsunskiy.uln@sudrf.ru
    karsunskiy.uln@sudrf.ru
    karraysud@mail.ru
    sursksud@mail.ru

    :
   - -:  
     08.00-17.00 .
   - :     
     12.00-13.00 .
   :
    ,
  .

:                                                       
 .. :
 (84246) 2-31-81                                                
 ..:
(84242)2-20-76                                             
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 ..


:    15:00 17:00.
.. .
.

:    :


:  10:00 12:00, 14:00 16:00
..  .
.


:
 


  :
 
: 10:00 12:00
.. .
.
:
:


( ) . .
    karraysud@mail.ru
    sursksud@mail.ru

    :
   - -:  
     08.00-17.00 .
   - :     
     12.00-13.00 .
   :
    ,
  .

:                                                       
 .. :
 (84246) 2-31-81                                                
 ..:
(84242)2-20-76